Produksjonsdyr


Vi utfører ulike, nødvendige behandlinger på produksjonsdyr, og vi tilbyr også besetningsveterinær ved forespørsel.

Vi behandler følgende dyr:
  • Storfe
  • Småfe
  • Gris
  • Fjørfe
  • Besetningsveterinær ved forespørsel