Laboratorium


Vårt laboratorium hjelper oss å finne ut av hva som feiler dyrene når de er syke. Her undersøker vi de testene som tas, slik at vi på best mulig vis kan hjelpe dyrene. Vi samarbeider også med eksterne laboratorier både i Norge og utlandet.

Vi utfører følgende analyser:
  • Blodanalyser inkl haematologi, biokjemi, hormoner, DNA prøver etc
  • Urinanalyser
  • Mikroskopi av bla parasitter, bakterier,sopp og celler
  • Cytologi
  • Brunstprøver
  • Avføringsprøver
  • Samarbeid med eksterne laboratorier i både Norge og utlandet